pulitika

Ang aming Great National Parks na isinalaysay ni Pangulong Barack Obama ay petsa ng paglabas, trailer, at higit pa

Sa susunod na buwan, ilalabas ng Netflix ang Our Great National Parks, isang limang bahaging dokumentaryo na ginawa at isinalaysay ni Pangulong Barack Obama.